Bijbelgespreksgroep in het Michaëlhuis Bijbelgespreksgroep in het MichaëlhuisBijbelgespreksgroep in het Michaëlhuis

Eens in de maand komt op  woensdagmorgen  de bijbelgesprekskring onder leiding van ds. Pieter  Goedendorp bij elkaar. De eerste bijeenkomst is op woensdag 16 oktober van 10.00 tot 11.30 uur in het Michaëlhuis. Bij de kern van het kerkelijke leven horen de zondagse eredienst, ontmoeting en geloofsgesprek. Zo draagt de bijbelgespreksgroep bij aan de vitaliteit van het gemeenteleven. Al vele jaren. Dit jaar sluiten we aan bij het jaarthema “Een Goed Verhaal” en verkennen de favoriete bijbelverhalen van de deelnemers aan de groep zelf.    
terug