Bijbelgespreksgroep in het Michaëlhuis Bijbelgespreksgroep in het Michaëlhuis


Woensdag 11 december: Bijbelgespreksgroep in het Michaëlhuis

Eens in de maand komt op  woensdagmorgen  de bijbelgesprekskring onder leiding van ds. Pieter  Goedendorp bij elkaar. De eerstvolgende bijeenkomst is op woensdag 11 december van 10.00 tot 11.30 uur in het Michaëlhuis. We verkennen dit seizoen door de deelnemers ingebrachte thema’s en bijbelverhalen. Na een verkenning van het verhaal over Jakobs droom bij Betel slaan we in de Adventstijd het hoopgevende visioen op uit Jesaja 11: 1-10. Het beeld van de telg uit de stronk van Isaï kom je tegen in het evangelie en daarna in de kerk- en kunstgeschiedenis. Wat vertelt het ons?

 
 


 
terug