De Johanneskerkgemeente

De Johanneskerkgemeente

De gemeente rond de Johanneskerk is een kleine, hechte gemeenschap waarbinnen mensen goed naar elkaar omzien.
ds. Evelyn Noltus is predikant voor de gemeente. Graag stelt zij zich aan u voor:

lees meer »
 
Aktie Kerkbalans - Kerk zijn we Samen! Aktie Kerkbalans - Kerk zijn we Samen!


Geef voor je kerk. Kerk zijn we samen!
Dat is het thema van de actie Kerkbalans 2018. Samen kerk zijn: in het afgelopen jubileumjaar hebben we veel gelegenheid gehad juist dát te doen. Lees meer>>>>

 
KIJK: Kunst in de Johanneskerk KIJK: Kunst in de Johanneskerk


KIJK!   KIJK!  KIJK!  

In de 40-dagentijd, van 18 februari t/m        2 april, is er een expositie in de Johanneskerk.
Ria van Kooten, Bas Spek en Wout Epping zullen exposeren.
Kom KIJKEN!

lees meer »
 
Geloof in je Leven

Geloof in je Leven


Geloof in je leven
 - ontmoetingsgroep voor jongeren 18-25 jaar
Je bent druk met werk, school, opleiding, relaties, vriendschappen, sport, hobby’s. 
En misschien vraag je je af, of  ‘geloven’ daar nog iets aan toe kan voegen.

 

lees meer »
 
Om te zien een nieuwe aarde

Om te zien een nieuwe aarde


Om te zien een nieuwe aarde is de titel van de pas verschenen brochure met informatie over de Johanneskerkgemeente.
Klik hier om de brochure te bekijken. 

 
Pastoraat

Pastoraat


Het pastoraat in onze kerkelijke gemeente betekent in eerste instantie ‘omzien naar elkaar, in de naam van Christus’. Dat zien we als een taak en opdracht die ieder van ons heeft. Pastoraat” staat aan de basis van een levende gemeente.

lees meer »
 
Diaconie

Diaconie


Diaconaat is daar, waar leden van de gemeente iemand helpen die niet of onvoldoende door anderen geholpen wordt. Helpen vanuit evangelische bewogenheid is een onmiskenbaar accent van het diaconaat.

lees meer »