. .
 

KANTTEKENING
 

Oefenen in Biddag

Bidden en danken. Het is een open deur om te zeggen dat dat in 2020 voor veel mensen niet vanzelf spreekt. We hebben het er naar gemaakt. We hebben het gemáákt. De moderne tijd heeft kennis en kunde en voorspoed  gebracht. Onze samenleving heeft God niet nodig om problemen op te lossen. Daar hebben we de wetenschap voor.

We denken graag dat we veel onder controle hebben. Maar wie klimaatverandering, stikstof- en PFAS-crisis ter harte neemt, moet wel toegeven dat we zo weinig ècht onder controle hebben en we zo véél problemen  gewoon zelf plegen te veroorzaken. We weten beter dan ooit van grenzen aan de groei, de noodzaak van verduurzaming en de uitdaging om de rekening voor die vergroening dan naar draagkracht en eerlijk te verdelen.

Nee, het is helder dat onze voorspoed veel kostte. En met het idee dat we voor ieder probleem wel een oplossing kunnen bedenken komen we niet uit. En daarin lijkt dan de uitdaging waar we als  samenleving voor staan ook wel op wat iedereen in het persoonlijke leven kan overkomen. Onze gezondheid is broos en onze levensloop is niet vooraf uit te stippelen.  We denken wel eens de touwtjes in handen te hebben, maar eigenlijk zijn we in alles afhankelijk. Van anderen. Van  omstandigheden en lotgevallen. Van God. Biddag gaat daarover. Het gaat niet alleen om boeren die bidden voor een mooie oogst of arbeiders die bidden voor zinvol werk. Biddag is een oefening in afhankelijkheid. En in bescheidenheid.

Wie bidt, zoekt aansluiting bij God. Dat vraagt oefening en een dosis doorzettingsvermogen. Want het gaat niet allemaal vanzelf. En er is veel dat je afleidt. Maar wie volhoudt zal merken hoe het mysterie dat achter het leven schuilgaat ook door het eigen leven -met alle ups en downs- heen trekt. Hoe God ons in al onze omstandigheden bij de hand neemt. Niet als degene die wel eventjes alle crises zal bezweren. Daar dragen we eenvoudigweg zelf teveel verantwoordelijkheid voor. Wie God zoekt, komt ook uit bij het eigen onvermogen. Maar tegelijk is dat niet alles. We zijn niet aan onszelf overgeleverd.

Biddag brengt het te binnen: onze invloed is beperkt en onze eigen verantwoordelijkheid is groot. Maar wie bidt, leert en ervaart: we staan er niet alleen voor. God, die hemel en aarde tot stand bracht, werkt achter de schermen van de geschiedenis om de schepping tot haar bestemming te brengen. Hij helpt ons het goede te laten opbloeien en vrucht te dragen. Biddag: een oefening in vertrouwen.

ds. Pieter Goedendorp

terug