. .
 

KANTTEKENING
 

Het web in de boom

Op de middag van de 2e kerstdag verscheen er op de vensterbank in de erker van de pastorie plots een stoet kleine spinnetjes. Waren ze gewekt door het zonnetje van die dag en door de behaaglijke warmte van de radiator? Hoe het ook zij, ze klommen binnen de kortste keren langs muur en kozijn omhoog om uiteindelijk zelfs bezit te nemen van het plafond. En warempel, het is niet eens de tijd van het jaar, maar al gauw zag je de eerste spinsels daar.

Omdat het zien van spinnen op wanden en plafonds wat onrust wekt, hebben we de diertjes daar niet lang ongehinderd laten spinnen. Ik ben toch maar gauw met een doekje in de weer gegaan. Om daarbij te ontdekken dat een vijftal inmiddels een verblijfplek had gevonden in de kerstboom! In luttele uren bleek daar een aantal spinnenwebben te zijn vervaardigd, die bij de invallende duisternis prachtig oplichtten in onze boom!

Een web in de kerstboom. ‘Zou het iets te maken hebben met Akaviesj?’ bedacht ik me. Akaviesj: de kerkgangers op 1e kerstdag hebben over ‘m gehoord. Ik vertelde de kinderen van één van de vaste bewoners van de stal waarin Jezus was geboren: de spin Akaviesj. Toen na de gedenkwaardige geboortenacht van de Heer alle kraambezoek was vertrokken, bedacht hij hoe passend het zou zijn om Jezus óók een mooi geschenk te geven. En zo besloot Akaviesj juist boven de kribbe het mooiste web te gaan spinnen dat ‘ie ooit zou maken. Het was alleen geen gewoon web. Het moest een‘dromenvanger’ zijn. Een web waardoor boze dromen geen kwaad kunnen doen en goede dromen bewaarheid worden. Het Christuskind zou in de kribbe veilig kunnen slapen dankzij de dromenvanger van Akaviesj.

Het verhaal van Akaviesj. Te mooi om waar te zijn? Misschien. Maar tegelijk: lees maar eens terug hoe dromen doorwerken in het kerstevangelie dat Matteüs vertelt! Sommige dromen zijn om ter harte te nemen. Voor andere, boze dromen kun je maar beter bewaard blijven.

Denkend aan Akaviesj besloot ik die verre familieleden van de spin in Betlehem’s stal hun gang maar te laten gaan in hun onderkomen. Dit jaar hoorde hun web thuis in onze boom. Want wie zal zeggen hoe zelfs zulke eenvoudige spinnen met hun kunstig vaardig gebouwde web meewerken aan de droom van Gods toekomst?

Ds. Pieter Goedendorp

            
terug