Geloven doe je in de kerk? Geloven doe je in de kerk?

Geloven doe je in de kerk?
De kerk is een geloofsgemeenschap die samenkomt rond de bijbel. Daarom is de kerk ook een plek waar mensen nadenken over het leven, waar ruimte is voor troost, verwondering en twijfel, en waar helpen vanzelfsprekend is. En soms ook gewoon een plek om te onthaasten. Je hoeft geen volleerd gelovige te zijn om te mogen komen. Iedereen is van harte welkom in de kerk. Want geloven doe je in de kerk.
Yolanda uit Hardegarijp, de gemeente waaraan ds. Pieter Goedendorp van 1995 tot 2002 verbonden was, vertelt hoe belangrijk het voor haar is dat er in de kerk ook troost wordt geboden. Haar verhaal lees je op www.gelovendoejeindekerk.nl

 
terug