Leerhuis Genesis, ‘Voor een nieuw begin’ Leerhuis Genesis, ‘Voor een nieuw begin’


Leerhuis Genesis, ‘Voor een nieuw begin’ – Maarten den Dulk
Donderdag 27 september om 20.00 uur in de Johanneskerk (gezamenlijk met Prot. gemeente Maartenskerk Doorn)  
Dinsdag 9 oktober spreekt Prof. maarten den Dulk  om 20.00 uur in de Maartenskerk Doorn (gezamenlijk met Prot. gemeente Maartenskerk Doorn)  

Donderdag 1 november om 20.00 uur een nagesprek in de Johanneskerk Leersum(gezamenlijk met Prot. gemeente Maartenskerk Doorn)  

Wat moet er gedaan worden om de samenleving overeind te houden? Prof. Maarten den Dulk legt zijn oor te luisteren bij de eerste verhalen uit de Bijbel: Adam en Eva, Kaïn en Abel, Noach en de torenbouwers van Babel.
De eerste elf hoofdstukken uit Genesis blijken een oeroude en actuele agenda te zijn waarin we kunnen bijhouden wat ons te wachten én te doen staat. 
Maarten den Dulk (1941) is emeritus hoogleraar praktische theologie en was rector van het seminarie Hydepark, het bij- en nascholingsinstituut voor predikanten in Doorn. Veel huidige PKN-predikanten zijn door hem opgeleid in het pastoraat. Hij heeft zowel in Leersum als in Doorn gewoond en zal wellicht voor een behoorlijk aantal mensen in deze twee gemeenten een oude bekende zijn.
Donderdag 27 september om 20.00 uur bespreken we in grote lijnen het boekje ‘Voor een nieuw begin’  in de Johanneskerk in Leersum. Op dinsdag 9 oktober spreekt Prof. Maarten den Dulk in de Maartenskerk in Doorn en op donderdag 1 november houden we in de Johanneskerk in Leersum een nagesprek.
Opgeven kan bij 

 
terug