Liturgische schikking: Veertigdagentijd en Pasen Liturgische schikking: Veertigdagentijd en Pasen
De bloemencommissie van de Johanneskerk maakt voor de komende vieringen op de zondagen in de Veertigdagentijd en voor de vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, in de Paaswake en op Paasmorgen een liturgische schikking.

Door gebruik te maken van verschillende vormen en materiaal proberen we het thema: 'Een nieuw begin' symbolisch tot uitdrukking te brengen, elke keer begeleid door een verbindende tekst.

Het getal 40 verwijst in deze periode naar 'wachten en ontwikkeling'. Denkt u bijvoorbeeld aan de reis door de woestijn naar het beloofde land. Riet en water spelen hierbij een rol. In de schikking worden 8 met water gevulde flesse omwikkeld met rietstengels. Het buigzame riet staat voor het meebewegen op het getij van het liturgische jaar.

Het getal 8 staat voor de 8e dag, de dag van de opstanding, voor de overgang van oud naar nieuw.

10 maart.: 1e zondag

De 8 flessen staan in een cirkel, die de aarde symboliseert. De flessen zijn onderling verbonden met klimop-ranken, die samen een krans van solidariteit uitbeelden. De flessen zijn gevuld met paarse bloemen.

In de kring verbonden

door ranken van trouw

voor een nieuw begin

17 maart.: 2e zondag

De 8 flessen zijn geplaatst in de vorm van een Grieks kruis, een kruis met 4 gelijke armen, die elkaar in het midden snijden. De lezingen gaan over de verheerlijking van Jezus op de berg en over de moeilijke weg die Jezus moet gaan.

In de flessen staan paarse helleborussen, een hoopvolle bloeier in een koude periode. Een uitbottende lentetak groeit in het midden van het kruis.

Acht

verbonden door de lijnen

van het Griekse kruis

verheerlijkt op de berg

Christus

een moeilijke weg te gaan en

een visioen van een nieuw begin.

24 maart.: 3e zondag

De 8 flessen staan twee aan twee in een open ellips zodat de suggestie van een oog ontstaat. De primula-plantjes doen denken aan ogen. De vijgen verwijzen naar de vruchtdragende vijgenboom.

Bovenstaande elementen symboliseren de bedoeling van ons leven. Vrucht dragen en iets kunnen betekenen voor anderen.

Omzien naar elkaar.

Zie de bloeiende wilg

een eerste teken

lente

die komen gaat.

31 maart: 4e zondag:

                     Verheug u
                          om de thuiskomst van de ene zoon
                          en samen zoeken
                          naar een nieuw begin.

 

7 april: 5e zondag

 

Met geweld beschermen
dat wat rechtvaardig lijkt,
met geweld nemen
wat geen recht doet,
bloed en wijn:
een nieuw begin.

 

14 april: Palmpasen

Kijk naar de koning van vrede en recht.
Hij is een redder, een held die niet vecht.
Zwaai met een palmtak en weet wat je ziet:
Hij brengt je vreugde, maar heeft ook verdriet.

18 april: Witte Donderdag


Barmhartigheid van
de dienende leider,
wijsheid
omringd door
dragers van de boodschap


19 april: Goede Vrijdag

Barmhartigheid van
de dienende leider,
wijsheid
omringd door
dragers van de boodschap

20 april: Paasnacht


 

Als donker en duisternis elkaar aansteken,
als verlangen naar het verleden
en gemis in het heden
je vleugellam maken,
moet toch ergens nieuw licht ontvlammen,
een vonk van vuur,
een vlammetje van hoop.

21 april: Paasmorgen


 

“Laat, Heer, ons hart U toebehoren.
En laat ons door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.”


Het is Pasen
een nieuw begin
om te
leven met het hart.

 

terug