Michaëlkerk, gastkerk voor Ring Doorn Michaëlkerk, gastkerk voor Ring Doorn


Woensdag 25 maart

De PKN kerken uit de omgeving zijn onderdeel van de Ring Doorn. Er is afgesproken dat er twee keer per jaar een thema avond is in één van de kerken, waar niet alleen kerkenraadsleden, maar ook gemeen- teleden welkom zijn. Wij hebben aangeboden op woensdag 25 maart een avond in de Michaëlkerk te verzorgen. Het onderwerp dat we hebben aangedragen luidt: “Ruimte voor verandering” met de vol- gende toelichting. Inmiddels bijna 3 jaar geleden heeft in de Michaëlkerk, een historische dorpskerk, een ingrijpende herin- richting van het liturgisch centrum plaatsgevonden. De vraag waarvoor wij ons gesteld zagen was: hoe richt je de bestaande kerkruimte zo in, dat hedendaagse liturgie er kan plaatsvinden.

Graag vertellen we over het hele proces dat we hieromtrent doorlopen hebben en uiteraard laten we ook graag het uiteindelijke resultaat zien, inclusief de professionele beeld & geluid studio die een belangrijke ondersteunende rol vervult in de zondagse eredienst.

Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar in het Michaëlhuis, om 20.00 uur beginnen we.
Iedereen die in dit onderwerp geïnteresseerd is, of nog eens wil horen en zien hoe we tot het huidige

resultaat zijn gekomen is van harte welkom!

In verband met de organisatie graag vóór 22 maart opgeven bij Ina Wolff, per mail

 
terug