Omgaan met verlies Omgaan met verlies

Omgaan met verlies

Op een paar bijzondere avonden die in het komend seizoen zullen plaatsvinden maken we in dit nummer van Kruispunt alvast attent. Zo zullen er drie avonden zijn over omgaan met verlies. Een ontmoeting, een filmavond en een lezing over iets waar iedereen te maken krijgt: verlies.  “Verlies” gaat niet alleen over overlijden. Ook je gezondheid kun je verliezen. Of je leven verandert ingrijpend wanneer een partner of kind ernstig ziek blijkt. Of je verliest vooruitzichten wanneer je ontslagen wordt. Dan blijkt het leven allesbehalve maakbaar. Dat te ervaren doet je wat.  Verdriet blijkt een werkwoord. Daar kun je niet omheen. En ook al is het nooit helemaal af, aan de rauwe randen kan een einde komen. Wat helpt om verdriet te verwerken en het leven weer te omarmen verkennen we in drie avonden, in het Michaëlhuis, die óók elk voor zich bij te wonen zijn.
1. donderdag 14 november: leven met de dood 
ontmoeting met uitvaartbegeleidster Sjoukje van Krimpen-Statema

Een ontmoeting met uitvaarbegeleidster Sjoukje van Krimpen-Statema over de mogelijkheden en keuzes die er rond een overlijden te maken zijn. Ze ziet het zelf als een voorrecht met families mee te mogen lopen in de dagen van afscheid nemen. Een goede vorm vinden voor een laatste afscheid kan een bron zijn van troost. Eerste avond in een themareeks van drie ook los te volgen bijeenkomsten.
2.donderdag 12 december: ‘Amour’
filmavond in het Michaëlhuis

De film ‘Amour’ van Michael Haneke gaat over een ouder echtpaar, Georges en Anne, twee oud-pianoleraren. Hoogopgeleid, beschaafd en met elkaar vergroeid. Je kan zien dat ze samen lang en gelukkig hebben geleefd. Daar komt een eind aan wanneer Anne een beroerte krijg. Regisseur Michael Haneke legt in deze film uit 2012 alles in detail vast. De muren van hun appartement sluiten hen steeds verder in. Een indrukwekkende, bekroonde, film. Voor wie wil is er de mogelijkheid om nog na te praten. Avond in een themareeks van drie ook los te volgen bijeenkomsten.Er zal een kleine entréeprijs worden gevraagd.
3.donderdag 23 januari: verdriet is een werkwoord  
lezing van ds. Margriet van der Kooi

Wanneer je leven op één of andere manier wordt omgegooid en het niet meer gaat zoals het eerder ging, brengt ook dat een rouwproces. Niemand heeft voor verdriet hebben en rouwen gestudeerd. Toch krijgen we er allemaal mee te maken. Ds. Margriet van der Kooi uit Driebergen schreef erover: “Verdriet is een werkwoord.” Over mogelijkheden om het uit te houden vertelt zij op deze avond in de Michaëlkerk in Leersum. De laatste avond in een themareeks van drie ook los te volgen bijeenkomsten. 

 
 
terug