Op weg naar Pasen met de veertigdagentijdkalender Op weg naar Pasen met de veertigdagentijdkalender

Op weg naar Pasen met de veertigdagentijdkalender


Zondag 1 maart is de eerste van de Veertigdagentijd. De Vastentijd, zeggen ze in rooms-katholieke streken. Vasten is een beproefde manier om zich voor te bereiden op Pasen, het feest van Jezus´ opstanding uit de dood. Vasten is even afzien van aardse zaken om zo ruimte te maken voor God. Vasten kan betekenen dat je ergens van afziet, zoals vlees en vis of koek en snoep. Je kunt ook iets juist wel doen: praktisch meeleven met anderen of meer tijd met God doorbrengen.

Binnen de Protestantse Kerk in Nederland startte Kerk in Actie een vastenactie.  ‘Sta op’ is de rode draad.  Jezus riep ´Sta op!´ tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij riep zelfs doden tot leven en gaf zelf Zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Door zijn eigen opstanding kunnen we erop vertrouwen dat niet het duister maar de liefde overwint.

Er verscheen een -gratis aan te vragen-  ‘veertigdagentijdkalender 2020’ met ‘Sta op!’ als motto. De kalender reikt Bijbelteksten aan, thema’s om over te denken en te spreken en biedt ook nieuwe vormen om invulling te geven aan de vastentijd, bijvoorbeeld door te vasten van snoep, sociale media of vlees. Op een ‘vastenkaart’  bij te houden hoe veel je vastenactie in geld  kan opleveren voor het werk van Kerk in Actie.

Via de website van de Protestantse Kerk is de kalender gratis te bestellen:

https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender. Op dezelfde webpagina is ook voor de kinderen een aparte ‘vastenkaart’ te bestellen.

terug