Verbindingen Verbindingen
Verbindingen… 
Een aantal activiteiten in het gemeenteleven zijn er uitdrukkelijk op uit om gemeenteleden met elkaar in contact te brengen, te verbinden met elkaar.  

De Groene Starters
Een club van “jonge” Michaëlgangers (30 – 40-plus) die elkaar graag ontmoeten in de natuur (in ’t “groen”) of tijdens een avondbijeenkomst in de Michaëlkerk en van gedachten wisselen over thema’s als opvoeding, kind en geloof en persoonlijke uitdagingen. Streven is om het eerste weekend / de eerste week van elk kwartaal een meeting te plannen. Neem contact op met Dewi Veer tel. 06-37152808, e-mail: 

Gespreksgroep “Samen Geloven”
Dat je in God gelooft en bij een kerk wilt horen, spreekt voor twintigers, dertigers en veertigers niet vanzelf. Gewoon omdat het helpt om helder te houden waar het voor jou op aankomt en hoe het geloof een plek kan hebben in je dagelijks leven, is het fijn om daarover met anderen contact te houden. De deelnemers kiezen zelf de onderwerpen. Contact: Marjon van den Ham, tel. 06-24708278, mail:  


Een goed gesprek – ontmoetingen rond levensthema’s  
Met elkaar bouwen aan een meelevende gemeenschap, elkaar blijven ontmoeten, gaat niet altijd vanzelf. Niet iedereen heeft mogelijkheden om zelf erop uit te gaan. Niet iedereen heeft evenveel tijd om bij anderen op bezoek te gaan. Nadat we in het afgelopen seizoen goede ervaringen opdeden met de visites die gemeenteleden van verschillende generatiegroepen met elkaar afspraken, willen we -ook al om het nieuwe jaarthema “Een Goed Verhaal”- dit initiatief graag herhalen. Met elkaar in gesprek over je levensverhaal en elkaar zo beter leren kennen. In een volgende Kruispunt komen we erop terug, maar denk er vast eens over: zou ik mee willen doen en voor een tijdje met iemand anders uit deze gemeente op willen trekken? Zou ik iemand op willen zoeken óf juist thuis willen ontvangen?  Meer informatie: Jolande Bos, tel. 06-57584811, e-mail: 

 
 
terug