Vijfhonderd jaar Reformatie St. Andrieskerk Leersum Vijfhonderd jaar Reformatie St. Andrieskerk Leersum


Op Hervormingsdag dinsdag 31 oktober is er een oecumenische bijeenkomst in de R.K. kerk te Leersum. Sprekers zijn de Lutherse predikant Wim van Beek en de katholieke theoloog prof. Marcel Poorthuis die een inleiding zullen verzorgen. Hoofdthema van de avond is ‘De betekenis van de reformatie voor de eigen kerk of geloofsgenootschap, en voor de ontwikkeling van de oecumene in Nederland. Wat zijn de kansen en de hinderpalen in deze ontwikkeling? Na de inleidingen is er gelegenheid voor aanwezigen om vragen te stellen.
Wij zien het als een positief en hoopvol teken dat protestanten en katholieken gezamenlijk over dit onderwerp kunnen reflecteren. Van harte uitgenodigd!

 

terug