Wie zijn wij? Wie zijn wij?

De Michaëlkerk, de voormalige Hervormde gemeente van Leersum, wil een eigentijdse, open en gastvrije gemeente zijn. Ze wil bewust van historie en tradities haar plek innemen in het dorp en tussen de mensen, met een open oog en oor voor het leven van vandaag de dag en de wereld om ons heen.
De Michaëlkerk is als protestantse gemeente in Leersum een gemeenschap van mensen die willen leven in het spoor van Jezus Christus. De Bijbelse boodschap wijst ons daarbij een weg en Gods Geest stimuleert ons om die weg met elkaar te gaan.
 
In de gemeente als gemeenschap hoort er ruimte te zijn voor alle vragen en vreugden die mensen op hun geloofs- en levensweg tegen komen. Door een open en uitnodigende houding willen we die ruimte in alle onderdelen van het gemeenteleven bereiken: in vieringen en vergaderingen, pastorale aandacht en diaconale betrokkenheid, kringenwerk en overige activiteiten.
 
De Michaëlkerk wil actief deel uitmaken van de samenleving. De gemeente hoopt daarbij als gemeenschap voor haar leden en voor haar omringende samenleving een bron van inspiratie te kunnen zijn.

De gemeente kerkt in het van oorsprong Romaanse kerkgebouw uit de 13e eeuw langs de Rijksstraatweg, middenin het centrum van Leersum. Het kerkgebouw is in de vorige eeuwen tweemaal naar het noorden vergroot. Sinds 2004 is aan de zijde van het Kerkplein het nieuwe Michaëlhuis in gebruik als ontmoetingscentrum van de gemeente.

Het samengaan van oud en nieuw -historische dorpskerk en eigentijds ontmoetingscentrum- tekent tegelijk de uitdaging die de Michaëlkerk voor zich ziet: in verbondenheid met de ons in een eeuwenlange traditie overgeleverde geloofsinhoud datzelfde geloof op een eigentijdse en aansprekende wijze gestalte te geven.
 
In ons pastoraat en ons diaconaat letten we op de veranderingen in de samenleving en op  knelpunten in de directe en de wereldwijde omgeving.  Omdat de samenleving èn het kerkelijk leven in beweging zijn, willen we als kerk open staan voor nieuwe uitdagingen die zich aandienen. Vanzelfsprekend moeten we daarbij goed afwegen welke inzet daarbij nodig is en gegeven kan worden.
 
Bij de veranderingen hoort ook het gebruik van de moderne communicatiemiddelen. De Michaëlkerk zoekt naar een passende inzet daarvan op diverse terreinen van het gemeenteleven.

De gemeente is divers samengesteld, zowel qua leeftijd, achtergrond als geloofsbeleving. Deze diversiteit en pluriformiteit worden als waardevol ervaren en bieden ruimte voor verschil in opvattingen, al zullen door de kerkenraad in sommige situaties vanzelfsprekend ook bepaalde keuzes gemaakt moeten worden die richtinggevend zijn. Ondanks deze verschillen is er sprake van onderlinge verbondenheid en betrokkenheid, hetgeen o.a. tot uiting komt in het grote aantal gemeenteleden dat bereid is een taak binnen de gemeente op zich te nemen en hier heel trouw in is.
 
In principe is er iedere zondagochtend een kerkdienst, die om 10.00 uur begint. Voor kinderen in de basisschool leeftijd is er kindernevendienst: na het begin van de dienst in de kerk te hebben meegemaakt gaan zij naar hun eigen ruimte, om daar een bijbelverhaal te horen en er daarna iets over te maken of te knutselen. Meestal is er één groep voor de kinderen van groep 1 t/m 4 en één groep voor de kinderen van 5 t/m 8. Voor kinderen jonger dan 4 jaar is er oppas aanwezig in de kelder van het Michaëlhuis.
Na afloop van iedere zondagse dienst is er de mogelijkheid om elkaar in het Michaëlhuis te ontmoeten en nog wat na te praten onder het genot van een kop koffie/thee.

 
terug