16 januari 16 januariSamen eten in ons Eetcafé 

Op woensdag 16 januari
Ook in 2019 verzorgen de vrijwilligers van “Ons Eetcafé” i.s.m. slagerij Van Dijk weer gezamenlijke maaltijden voor inwoners van Leersum en Amerongen. 
Vind je het gezellig om een keer samen te eten in plaats van alleen, meld je dan aan! Voor maar € 5,- per persoon serveren we een lekkere driegangenmaaltijd met drankje en koffie/thee.
Als je slecht ter been bent, kan er voor vervoer gezorgd worden.
De eerstvolgende geza-menlijke maaltijd is woensdag 16 januari a.s. in de Johanneskerk, Lom-boklaan 9. 
De maaltijd begint om 18.00 uur en duurt tot 20.00 uur. 
Reserveren kan van 7  t/m 11 januari via telefoon-nummer: 06 46 35 15 28 of e-mailadreseetcafeleersum@gmail.com

Werkgroep "Ons Eetcafé"
 
terug