“Op het hart…” “Op het hart…”

Zo zijn we de serie gaan noemen van video’s waarin gemeenteleden in de Veertigdagentijd een tekst, gebed of gedicht lazen dat hen ter harte gaat.  Op Palmzondag las Anne Westerduin haar bijdrage: regels van de Duitse dichter Rilke:
“Ik smeek je met heel mijn hart geduld te hebben met alles in je hart wat om een oplossing vraag en te proberen de vragen zelf lief te hebben. Lief te hebben alsof het afgesloten kamers zijn of  boeken in een vreemde taal. Zoek niet naar antwoorden. Niemand kan je die op dit moment geven, want je zou ze niet kunnen doorleven. En het gaat erom alles te doorleven. Doorleef de vragen nu. En misschien zul je dan geleidelijk aan,  zonder het te merken, op jouw eigen manier toeleven naar het antwoord op een dag in een verre toekomst.”

Anne vertelde waarom de regels haar aanspreken, vooral ook in de tijd waarin de vragen zo opstapelen. "We hebben allemaal wel vragen waarop we geen antwoord vinden. 'Doorleef de vragen' is de raad van Rilke." Een troostvol woord met het oog op al de vragen die de geschiedenis van de Goede Vrijdag en van Pasen kunnen losmaken. 

De video’s in de serie zijn terug te zien op You Tube en de Facebookpagina van de Michaëlkerk.


 
 
terug