Advent 2021 Advent 2021

In de adventskalender "Kom, Licht van ver - Advent 2021" vindt u bij sommige dagen een verwijzing naar een toelichting, melodie, een video of een youtube filmpje. 
Op deze pagina staan deze verwijzingen naar deze webpagina's. Soms moet u op ► klikken om verder te gaan.

Kom licht van ver

Kom, Licht van ver ….

Alle bijdragen in het boekje en de verwijzingen op deze website cirkelen rond het thema:
Kom, Licht van ver... Dit zijn ook de eerste woorden van een lied van pastor Ko Schuurmans. Hij maakte een jaar geleden een Adventslied op de melodie Macht hoch die Tür (uit 1704). Het bestaat uit drie coupletten en staat hieronder afgedrukt. De melodie kunt u vinden in het Liedboek nr. 435 bij de tekst: Heft op uw hoofden, poorten wijd.
Luister naar een aantal uitvoeringen van deze melodie.

Adventslied    2020

Kom, Licht van ver, in deze nacht,
op U wordt al zo lang gewacht.
Geen recht en vrede om ons heen,
de minste mens weet zich alleen,
Slechts schreeuwers in hun felle licht,
zo velen zijn er voor gezwicht.
Schijn weg hun wild geblaat,
licht op hier zonder maat!

Zij hebben steeds het hoogste woord,
hun valse stem wordt luid gehoord,
van ik ben ik en jij maar jij,
wie komt van ver hoort er niet bij.
Gerechtigheid komt niet aan bod,
geen open huis, de deur op slot
Verliezen wij de moed?
Gij komt ons tegemoet!

Kom, Licht vol wijsheid, naar ons toe,
de waanzin zijn wij meer dan moe.
Straal weg hier alle schone schijn
voor wie uw allerliefsten zijn.
Zend nu uw mensgeworden Woord.
Wij openen voor Hem de poort.
Hij is het die ons raakt
met ons de vrede maakt!

 

tekst: Ko Schuurmans
melodie: Macht hoch die Tür / Halle 1704
(melodie in Liedboek Lied 435 Heft op uw hoofden...)

Maandag 29 november
Lees hier de toelichting bij de Griekse icoon uit het midden van de 15e eeuw.

Dinsdag 30 november
Luister hier naar het lied "Wek mijn zachtheid weer".

Vrijdag 3 december
Luister hier naar een uitvoering van het lied "The lamb" en lees de tekst
 
Maandag 6 december
Luister hier naar het lied "Jij daar in het donker"

Dinsdag 7 december
Luister hier naar "Heel het duister".

Vrijdag 10 december
Luister hier naar het lied "Ik, zegt God, ik ben nabij"

Dinsdag 14 december
Luister hier naar het lied "In de harten van de mensen"

Vrijdag 17 december
Kijk en luister hier naar de O-antifonen van Arvo Pärt

Donderdag 23 december
Luister hier naar  "Rorate Caeli"

 
terug