Aktie kerkbalans 15 januari tot zaterdag 29 januari 2022 Aktie kerkbalans 15 januari tot zaterdag 29 januari 2022

Aktie kerkbalans 15 januari tot zaterdag 29 januari 2022
In januari gaat de actie Kerkbalans van start. Het thema is dit jaar: 

Geef voor de Michaëlkerk van Morgen’.
In de week van 15 januari krijgen alle leden een brief met het verzoek om een bijdrage. De kerk krijgt zoals u weet geen subsidies en is dus volledig afhankelijk van de financiële bijdragen van betrokken kerkleden, van mensen zoals u. Is de kerk voor u ook een plek van ontmoeting en inspiratie? Doe dan mee aan Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. In de week van 23-01 t/m 29-01 komt een vrijwilliger het formulier bij u ophalen.

 
terug