College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters
secretaris: Nico Torenstra
email: cvkjohanneskerk@pknleersum.nl
penningmeester: Meindert Kooistra
email: penningmeesterjohanneskerk@pknleersum.nl
adres:
Penningmeester College van Kerkrentmeesters Gereformeerde kerk Leersum
Lomboklaan 9
3956 DE Leersum
NL 82 RABO 03 73 74 08 40
t.n.v. Gereformeerde Kerk Leersum

KVK 76412385

 
terug