De banken weer leeg, maar we blijven verbonden… De banken weer leeg, maar we blijven verbonden…

“Blijf zoveel mogelijk thuis en maak gebruik van de mogelijkheid om kerkdiensten digitaal uit te zenden en mee te maken.” Dat is wat de Protestantse Kerk adviseert aan de gemeenten, nu de tweede lockdown is afgekondigd. Als kerkelijke gemeente zijn we onderdeel van de samenleving. Daarom willen we gehoor geven aan de nadrukkelijke oproepen van de overheid en de landelijke kerk. We nemen daarmee onze eigen verantwoordelijkheid in het licht van de coronacrisis en zijn daarmee solidair met de hele samenleving, die zucht onder de beperkingen van dit moment. Zo zijn vanaf  zondag 20 december de banken weer leeg en ook de vieringen van Kerstmis en de Oudejaarsavond kunnen alleen online meegemaakt worden.

Het zat eraan te komen, de tweede lockdown. Maar ook al rekende je er wel mee, het verrast toch. De samenleving wordt stilgezet. En hoewel kerken dankzij de godsdienstvrijheid de ruimte hebben om hun erediensten te blijven houden, is het natuurlijk voor iedere kerkenraad de vraag of dat wenselijk of wijs is. We kozen er -met pijn in het hart- voor om in ieder geval voor de duur van de lockdown weer over te schakelen naar onlinediensten.
Het wordt weer een hele uitdaging! Kerst zonder kerkgang. Een dienst vanuit een lege kerk. En dat, terwijl juist de hoogtijdagen ons zó met elkaar verbinden! Wat zullen we het missen! Maar laten we in dat gemis dan ook zoeken naar manieren om de onderlinge betrokkenheid te blijven vinden. En naar mogelijkheden om wáár te maken waar het evangelie ons toe oproept. Wie Jezus Christus als Licht der wereld belijdt, wil toch niet anders dan het licht van Gods liefde in eigen omgeving te verbreiden? ’t Is niet altijd eenvoudig misschien. Maar het is te doen. Een kwestie van volhouden en volharden. Van moed houden en gewoon: liefhebben…

 
 
terug