De Johanneskerkgemeente De Johanneskerkgemeente

De gemeente rond de Johanneskerk is een kleine, hechte gemeenschap waarbinnen mensen goed naar elkaar omzien. Mensen kennen elkaar, leven met elkaar mee. Wie als gast of nieuwkomer op zondagmorgen de kerk binnenloopt, wordt meestal direct gezien, aangesproken en welkom geheten.
De gemeente is klein maar vitaal, we tellen niet in ‘aantallen’ maar vieren, leren en dienen op onze eigen wijze. Bescheiden én zelfbewust proberen we te doen waartoe we als gemeente geroepen zijn: de lofzang gaande te houden, God en onze naaste met liefde te dienen en zo te werken aan Zijn koninkrijk, met alle gaven en talenten die er binnen de gemeente zijn.
 
De zondagse eredienst neemt in onze gemeente een belangrijke plaats in. De gemeente houdt van theologische diepgang in een goede Schriftuitleg en in de gebeden, en een verzorgde liturgie. “Liturgie is het kloppende hart van de kerk”. Samen met de cantor en cantorij streven we naar een gezond evenwicht in de liturgie tussen vernieuwing en traditie. In de eredienst proberen we verbindende taal te gebruiken waarbij ook de symboliek zonder woorden een belangrijke rol speelt. (Paaskaars, liturgisch bloemschikken, doopsteen, enz.)
Kinderen hebben hun eigen plek in onze diensten. Er is altijd kindernevendienst, of er nu 2 of 12 kinderen aanwezig zijn. De kinderen hebben in de kerk een ‘eigen’ muur waar regelmatig projectmateriaal of eigen kunstwerken aan komen te hangen.
 
De Johanneskerk werkt samen met de Sint Andries Geloofsgemeenschap in Leersum.

In dit informatieboekje vindt u informatie over het kerkgebouw.


 

terug