Diaconie Diaconie
Diaconaat
Diaconaat is daar, waar leden van de gemeente iemand helpen die niet of onvoldoende door anderen geholpen wordt. Helpen vanuit evangelische bewogenheid is een onmiskenbaar accent van het diaconaat.
Mensen die hulp nodig hebben vinden wij overal: in onze eigen kerkelijke gemeente, in ons dorp, elders in het land en in de wereld.
Het behoort ook tot de taak van de diakenen om alle gemeenteleden te stimuleren zich in te zetten voor anderen.
 
Vele gemeenteleden nemen deel aan zeer diverse diaconale activiteiten, zoals vrijwilligerswerk in het AZC, als schuldhulpmaatje, bij de Voedselbank.
Er zijn maandelijkse ontmoetingsmaaltijden voor ouderen en alleengaanden (het Eetcafé), er worden in de Stille Week bloemstukjes gebracht bij langdurig zieke gemeenteleden.
Hierbij wordt intensief samengewerkt met de diaconie van de Michaelkerk en de Sint Andries Geloofsgemeenschap.


 
Buiten onze gemeente wordt steun gegeven aan diverse doelen, zoals jeugdhulpverlening, dak-en thuislozenorganisaties, vluchtenlingenwerk. Door middel van publicaties in het kerkblad en uitleg bij de collecten op zondag betrekken we gemeenteleden bij deze doelen.
 
Zending en werelddiaconaat.
Kerk in Actie is een landelijk samenwerkingsverband van tien kerkelijke en interkerkelijke hulporganisaties. Tweejaarlijks wordt door de Johannesgemeente samen met de Michaëlgemeente een project van Kerk in Actie gekozen waaraan wij steun verlenen. Op verschillende wijze brengen we dit project bij de gemeentes onder de aandacht.
 
terug