Een goed gesprek – ontmoetingen rond levensthema’s - 14 januari Een goed gesprek – ontmoetingen rond levensthema’s - 14 januari


Een goed gesprek – ontmoetingen rond levensthema’s - 14 januari

Met elkaar bouwen aan een meelevende gemeenschap, elkaar blijven ontmoeten, gaat niet altijd vanzelf.  Niet iedereen heeft mogelijkheden om zelf erop uit te gaan. Niet iedereen heeft evenveel tijd om bij anderen op bezoek te gaan. Nadat we in het afgelopen seizoen goede ervaringen opdeden met de visites die gemeenteleden van verschillende generatiegroepen met elkaar afspraken, willen we -ook al om het nieuwe jaarthema “Een Goed Verhaal”- dit initiatief graag in januari en februari herhalen. Met elkaar in gesprek over je levensverhaal en elkaar zo beter leren kennen. In het Michaëlhuis liggen intussen opgaveformulieren om in te vullen en in te leveren. Op dinsdagavond 14 januari maken we in het Michaëlhuis met een ontspannen startavond een begin. Dan worden de koppels gevormd. Jolande Bos geeft graag meer informatie. Ook bij haar kunt u zich / kun jij je opgeven: tel. 06-57584811, e-mail: j.bos@pknleersum.nl.

Jolande Bos, ouderling  V&T en ds. Pieter Goedendorp

 
terug