Géén activiteiten tijdens tweede lockdown Géén activiteiten tijdens tweede lockdown

Gehoor gevend aan de oproep van de overheid om verbreiding van het COVID19 virus een halt toe te roepen, heeft het moderamen van de kerkenraad besloten om voorlopig alle doordeweekse activiteiten van onze gemeente te stoppen. Dat betekent dus vooralsnog géén Open Huis, kringenwerk en catechesegroepen. De zondagse diensten gaan wel door. We houden ons daarbij aan het advies niet meer dan dertig personen (kinderen inbegrepen) in de kerkzaal aanwezig te laten zijn. Wie een dienst wil bijwonen moet zich (uiterlijk vrijdagavond) aanmelden op telefoonnummer 06-82734861.

De adviezen en regelgeving tegen de coronapandemie vragen een groot offer van iedereen in onze samenleving. Ook het kerkenwerk heeft ermee te stellen. Het is beslist moeilijker om betrokken te blijven op elkaar. Tegelijk gebeuren er verrassende dingen. Wilt u intussen op de hoogte blijven van nieuws en nadere berichten vanuit de Michaëlkerk? Meld u dan aan voor de wekelijkse digitale nieuwsbrief. Stuur een mail met uw naam naar: michaelkerk@pknleersum.nl, dan wordt u aan de verzendlijst toegevoegd.  Gemeenteleden die niet over internet beschikken kunnen desgewenst een gedrukt exemplaar van de nieuwsbrief ontvangen. Ook op onze Facebookpagina Michaëlkerk-PKNLeersum staan met enige regelmaat berichten.

Houd moed. Heb lief!

 
terug