gebed om de oorlog in Oekraïne gebed om de oorlog in Oekraïne
Woensdag 2 maart:  gebed om de oorlog in Oekraïne
Donderdag is in alle hevigheid oorlog in Oekraïne ontketend. Verbijsterd zien we de beelden. In de Michaëlkerk houden we daarom komende woensdagavond 2 maart een gebedsbijeenkomst, die om 19.30 uur begint. 
Wie dat wil, kan vanaf 19.15 uur een kaars aansteken. Om 19.30 uur is er gelegenheid met elkaar te bidden, slaan we de Bijbel open, zingen we, of luisteren we naar een lied. Daarna is er opnieuw mogelijkheid een lichtje aan te steken.
We geven op deze manier gehoor aan de oproep van de Protestantse Kerk en de Wereldraad van Kerken tot wereldwijd gebed op Aswoensdag, 2 maart, aan het begin van de Veertigdagentijd: “Laten we samen bidden voor de mensen die nu zo zwaar lijden in deze situatie. ‘Heer, ontferm U over hen in dit verschrikkelijke oorlogsgeweld.’”
De Michaëlkerk is vanaf 19.15 uur open. De gebedsbijeenkomst begint om 19.30 uur en zal naar verwachting zo’n 15 tot 20 minuten duren. In verband met een andere activiteit in het Michaëlhuis gebruiken we de ingang bij de consistorie aan de Rijksstraatweg.

 
terug