Geschiedenis van de Michaëlkerk Geschiedenis van de Michaëlkerk

De kerk van Leersum, gewijd aan St. Michaël, was een dochterkerk van die in Doorn. Al deze kerken vielen onder de aartsdiaken van Utrecht.
De Kapel moet gebouwd zijn in de tweede helft van de 13de eeuw, tussen 1250 en 1300 als een éénbeukig gebouw met een smal, rechtgesloten koor.

Schip gebouwd ± 1325
Het Schip van de kerk moet gebouwd zijn begin 14de eeuw, tussen 1300-1325.
Koor en Schip vertonen beiden een laatromaanse bouw 

Toren gebouwd ± 1500
De Kerktoren is omstreeks 1500 tegen de westgevel van het schip gebouw. 
In 1593 constateerden de Staten van Utrecht uit een kerkvisitatie dat veel kerken op de heuvelrug vervallen waren. Over Leersum zegt het visitatierapport letterlijk: “De kercke leyt gansch desolaat”.
Waarschijnlijk is er toen onderhoud uitgevoerd. Van de kerk in Leersum wordt dat niet expliciet gemeld.
Tussen 1676 en 1680 was de Michaëlkerk bouwkundig opnieuw in slechte staat. Bij de daarop volgende restauratie is de huidige kansel geplaatst. 

Patronaatsrecht.(1698)
In 1698 werd het patronaatsrecht van de kerk geschonken aan Willem van Nassau-Zuylestein. Daarbij werd de Leersumse kerkgemeente losgemaakt van Amerongen en kreeg ze in dominee Arnoldus Goedenhage op paasmaandag 10 april 1699 haar eerste predikant. Gelijktijdig werd de kerkelijke gemeente Darthuizen van Doorn afgescheiden en bij Leersum gevoegd.

Uitbreiding van 1750
De kerk werd rond 1750 uitgebreid naar het noorden.

Uitbreiding van 1819
De kerk werd omstreeks 1819 nog een keer naar het noorden is vergroot.
Of de 1ste uitbreiding geheel of gedeeltelijk is gesloopt is niet duidelijk. 

Uitbreiding van 1895
In 1895 werd de kerk naar het noorden verder uitgebreid en een orgelgalerij aangebracht.

Uitbouw voor Consistorie in 1928 en C.V.ruimte in 1936
In 1928 werd tegen de zuidmuur van de kapel het oor een consistorie aangebouwd. In neoklassieke stijl naar ontwerp van de architect J. van Lunteren.
In 1936 was de kerk weer in slechte bouwkundige staat. De architecten Jan en Theo Stuivinga te Zeist kregen de opdracht voor een restauratieplan. In dat jaar is aan de noordzijde van de kerk een C.V. stookruimte aangebracht.

Bouw Michaëlhuis in 2004
De laatste uitbouw werd in 2004 gerealiseerd. Het gemis van een ruime garderobe; behoorlijke toiletruimte en een koffieruimte deed het kerkbestuur besluiten om de kerk uit te breiden.
 
Het kerkelijk centrum “De Kolk” gelegen aan de Hoflaan in Leersum-Zuid, werd verkocht en van de opbrengst werd het Michaëlhuis gerealiseerd.
 

 
terug