Groene Genade, Programma Ontmoeten&Verdiepen 2020-2021 Groene Genade, Programma Ontmoeten&Verdiepen 2020-2021

Met plezier bieden wij u het programma 2020/2021 van de commissie Ontmoeten&Verdiepen aan. Ons gezamenlijke jaarthema (Doorn-Leersum) is dit keer: 'Groene Genade'. 
De samenleving viel in onze beleving dit voorjaar stil, als nooit tevoren. Maar wat ons trof was de rijkdom en schoonheid van alles wat groeide en bloeide, de helderblauwe luchten, de bomenpracht van de Heuvelrug. We hebben er meer oog en oor voor gekregen. We ontvangen het zonder dat we er de hand in hebben - groene genade -, tegelijk nodigt de schepping ons uit om goed en verantwoordelijk met haar om te gaan.
Klik hier om het programmaboekje door te bladeren en om u op te geven voor aansprekende activiteiten.

terug