Hans Neecke Hans Neecke

altijd waart gij mij de toevlucht,
een bolwerk naar de vijand gekeerd

                                           psalm 61

 
terug