Hans Neecke Hans Neecke

Hij die recht doet aan de verdrukten,
brood geeft aan wie hongerig zijn.

                                    psalm 146

 
terug