Hans Neecke Hans Neecke

O, bevrijd uit de engte mijn leven,
dat ik weer loven mag uw naam,

                                   psalm 142

 
terug