Het licht in mij groet het licht in u Het licht in mij groet het licht in u

 

Expositie Henriette Horlings in de Johanneskerk te Leersum

 

Mijn expositie in de Johanneskerk gaat over licht, passie en vuur en over ontmoeting.  Ontmoeting geeft de zuurstof die nodig is om het vuurtje brandend te houden. Een digitale ontmoeting in de Johanneskerk.

Passie en licht, ontmoeting en verbinding zijn thema’s die horen bij het Pinksterfeest, maar ook bij mijn werk. Passie voor het bezielen van materie is mijn drijfveer om steeds opnieuw beeldend werk te creëren, voor mezelf, voor en samen met anderen.

Wat is er te zien:

  • Er is een beeld van een oudere mens die verbonden is met de aarde, het leven, de dood en het voortbestaan. Maar de oudere mens wil zich ook naar boven richten, naar het spirituele, het goddelijk licht, waarvandaan de inspiratie komt. Hier is het licht verbeeld met een meerkleurig gevilte vlam.
  • Er is een beeld van een jonger mens, die nog verwonderd, vol verwachting om zich heen kijkt. De jonge mens is nog verbonden met het geestelijke en wordt omringd door drie gekleurde houten vlammen (zie bijgaande foto’s).
  • De verbinding tussen alle mensen en het goddelijke wordt verbeeld door een cirkel met vooral rode vlammetjes van lontwol, die ook los door de ruimte zweven.

Wie ben ik:
Nadat ik in 2007 de opleiding tot kunstzinnig therapeut aan Academie De Wervel afsloot, ben ik gestart met mijn eigen atelier Travertijn in Doorn. Een inspirerende werkplaats voor mezelf en anderen om materie te bezielen oftewel een eigen wereld te scheppen in de beeldende kunst.

Zo’n 10 jaar ben ik nu met Leersum verbonden, als actief lid van het Kunstgilde. Ook doe ik mee met Feest van de Geest, de jaarlijkse exposities in kerken rond Hemelvaart en Pinksteren, waarin de verbinding tussen spiritualiteit en kunst voelbaar en zichtbaar wordt. Hopelijk is volgend jaar een fysieke expositie en ontmoeting weer mogelijk.Henriette Horlings:
Beeldend kunstenaar & beeldend therapeut
Voor meer info over mijn werk:
www.kunstgildeheuvelrug.nl
www.ateliertravertijn.blogspot.com

terug