Kerkenraad Kerkenraad
De leiding van de Michaëlkerk gemeente ligt bij de kerkenraad. Deze raad wordt uit  en door gemeenteleden gekozen en bestaat uit verschillende soorten ambten (functies): ouderlingen en diakenen. Ook de predikant maakt deel uit van de kerkenraad. Het dagelijks bestuur van de kerkenraad ligt bij het moderamen: de voorzitter van de kerkenraad, de scriba, de predikant en een afgevaardigde van de ouderlingen en diakenen.

 
terug