Kruispunt en Nieuwsbrief Kruispunt en Nieuwsbrief
Contact met de redactie over de Nieuwsbrief of Kruispunt?
stuur een berichtje naar de redactie.
Kruispunt en/of nieuwsbrief per mail ontvangen? Klik hier


De redactie van KRUISPUNT werkt op basis van een redactiestatuut.
De redactie bestaat uit:
Anneke Torenstra
Janet van den Berg
Adrie Wesseling


Tekstverwerking en vormgeving:
Janet van den Berg
Adrie Wesseling


Eindredactie:
Teus Stahlie


Contactpersoon:
Adrie Wesseling, tel. (0343)41 06 51

Bezorging/abonnementen Michaëlkerk:
Mevrouw L. van de Lagemaat
Boerenbuurt 36
3956 RM Leersum
tel. (0434)45 34 76


Bezorging/abonnementen Johanneskerk:
De heer H. Doornenbal
tel. (0343)45 34 00
email: 
familie.doornenbal@ziggo.nl
terug