Op Adem - Ontmoeten & Verdiepen 2021-2022 Op Adem - Ontmoeten & Verdiepen 2021-2022

Op adem

Als er íets is waaraan de meeste mensen nu behoefte hebben na anderhalf jaar met coronabeperkingen, dan is het wel 'op adem komen', nieuwe energie krijgen, in beweging komen, elkaar weer ontmoeten en het leven delen. De zin van ons leven ligt immers vooral in de contacten met elkaar, het samen mens-zijn. In het delen van ons geloof en zoeken naar manieren om samen onze goede aarde te bewerken en te bewaren. We vertrouwen dat die nieuwe adem ons gegeven wordt. Het bijbelse woord voor 'adem' betekent ook 'wind', of 'geest'. Het kan de geest van God zijn, ons ingebla- zen als een ademtocht, en het kan de bezielde geestkracht van de mens zijn. In een lied van Huub Oosterhuis naar psalm 104 staat:

Alles wacht op U vol hoop
alle levenden vragen U om voedsel.
Neemt Gij hun adem weg zij sterven
en zij vallen terug in het stof.
Zendt Gij uw geest, zij worden herschapen – Gij geeft de aarde een nieuw gezicht.

Dat is zichtbaar geworden, in de afgelopen periode en nog steeds. Vol hoop wachten we, op nieuwe 'voeding', nieuwe zin. Zonder adem is er geen leven. Met Gods geest krijgt de aarde een nieuw gezicht. Dan kruipen wij weer uit ons huis, komen we weer in beweging naar elkaar toe: in de kerkelijke vieringen en op straat in ons dorp, in groepen en kringen, met een boek, een verhaal uit de Bijbel, met gebed en meditatie, lied en zang. Zo komen we op adem. Zo ontvangen we nieuwe energie!

In dit nieuwe jaarprogramma, voor een deel gezamenlijk met de Maartenskerkgemeen- te in Doorn én de Protestantse Gemeente Maarn-Maarsbergen, hopen we elkaar weer te zien en ons geloof en leven te delen.
Wees van harte welkom!

  • Johanneskerkgemeente ds. Evelyn Noltus, Hilje Logtenberg van der Grient, Teun Monster en Epko Smit

  • Geloofsgemeenschap St. Andries Theo Wagenaar

  • Maartenskerkgemeente Doorn ds. Sophie van den Berg-Hofstee en kerngroep O&V

  • Protestantse Gemeente Maarn-Maarsbergen ds. Mariëlle Jochemsen

Houd altijd de actuele informatie via kerkbladen en websites in de gaten of de activiteiten door kunnen gaan. Sommige activiteiten zijn ook digitaal te volgen.

 

 
terug