Op weg naar Pasen Op weg naar Pasen


In het boekje "Op weg naar Pasen - Stille Week 2021" vindt u bij sommige dagen een verwijzing naar een toelichting, melodie, een video of een youtube filmpje. 
Hieronder staan deze verwijzingen, klik op de link en u hoort de melodie, ziet het filmpje en de teksten.


Palmzondag 28 maart 
Lees hier het verhaal over de intocht in Jersuzalem in de Naardense Bijbel. Marcus 11: 1-11

Maandag 29 maart
Kijken en luisteren naar de lezing van Marleen Berg? klik hier.
De hele serie Pelgrim met pijn bekijken? Klik hier.


Dinsdag 30 maart
Het Oorlogs-gedenkteken is onthuld op 4 april 1985 en vervaardigd door Wouter van Rossem. De open plek in de sculptuur symboliseert de blijvende leegte, de
open wond, door de moord op de Coevordense Joden in de tweede wereldoorlog.

 
Witte Donderdag 1 april
De Duitse kunstenaar Sieger Köder (1925 - 9 februari 2015) was krijgsgevangene tijdens de Tweede Wereldoorlog.  Hij volgde een opleiding als zilversmid en schilder, was leraar plastische opvoeding op een middelbare school te Aalen. Op zijn 41ste begon hij theologie te studeren in Tübingen en werd in 1971 tot priester gewijd in 1971. Hij maakte schilderijen, altaarstukken en gebrandschilderde ramen voor kerken in en buiten Duitsland.  Zijn werk valt op door zijn sterke kleuren en robuuste, gedrongen figuren.
U vindt  meer informatie over Köders Voetwassing en een beeldmeditatie van Dries van de  Akker s.j. (duur ruim 4 min.) 
op de site Beeldmeditaties.nl klik in de menubalk op Anders en tik dan bij via volgnr. 120 in 

Goede Vrijdag 2 april 
Luister hier naar "Zie, de aarde wordt weer wakker".
Zie, de aarde wordt weer wakker is een Paaslied met een tekst van Marijke de Bruijne en muziek van Chris van Bruggen.
Bron: kerkliedwiki.nl van de CD Als de graankorrel sterft, gezongen door het koor van de Pepergasthuiskerk te Groningen. 

Stille Zaterdag 3 april
Luister hier naar de Waterpsalm "Een boom geplant aan water".
Een boom geplant aan water is een lied over water met de titel Waterpsalm. De tekst is van Michaël Steehouder, de muziek is van Chris van Bruggen.
Bron: kerkliedwiki.nl van de CD Daar is het daglicht, gezongen door het koor van de Pepergasthuiskerk te Groningen. 

Toelicht bij de afbeelding:
Etty Hillesum (1914-1938) werd bekend door haar dagboeken die ze schreef in de oorlogsjaren in Amsterdam en vanuit Kamp Westerbork. Het is haar zoektocht naar de diepere zin van het leven in een wereld vol dreiging en beperkende maatregelen in de Tweede Wereldoorlog. Ze haalt daarin soms ook herinneringen op aan haar wandelingen en fietstochten langs de IJssel in de de omgeving van Deventer. Ook in haar beschouwingen van haar innerlijk spelen de metaforische beschrijvingen van het landschap een belangrijke rol.

Fotograaf Wicher Naberman combineerde haar teksten samen met zijn foto's van het IJssellandschap.

Pasen 5 april
Toelichting bij de Paas- of Opstandingsicoon:

 Deze Paasicoon is gemaakt in Rusland (begin 16e eeuw) Hoogstwaarschijnlijk was het vroeger de‘patronaatsicoon van een Opstandingskerk’; het is een‘Eitempera op hout', groot formaat (131 x 104,2 cm.)

Het verwijst -behalve naar de opstanding van Christus- ook naar zijn‘Hadesvaart”: de afdaling van Christus in het Dodenrijk.

“In een aureool van licht, die op de icoon door een lichtblauwe mandorla wordt weergegeven, verschijnt Christus in een stralend wit gewaad. Hij staat op de kruislings neergelegde vleugels van de hellepoort, die eruit werden gerukt toen satan voor Christus de poort naar de onderwereld niet wilde openen." Sleutel en sloten liggen er.

Er zijn ook nog een behoorlijk aantal O.T.-ische figuren zijn afgebeeld:

Links zie je Adam aan zijn pols door Christus uit zijn graf getrokken, Rechts zie je een biddende Eva in het oranje-rood, Achter Adam zie je de koningen David en Salomo in vol ornaat en vlak daarbij Johannes de Doper.  Achter Eva (rechts) zie je Mozes met de twee stenen tafelen in gesprek met twee oervaders ((Abel? Jesaja?) Boven in beeld twee engelen met kruis en kelk, de offerdood van Christus symboliserend.

Als compositie wordt deze icoon vaak als bijna perfect genoemd door de vele zorgvuldig afgewogen diagonalen. Leg maar eens een liniaal van linksonder naar rechtsboven en van rechtsonder naar linksboven

Paasmaandag 5 april - 2e paasdag 
Kijk en luister hier naar de laatste boodschap van Frans van der Lugt SJ - 5 jaar naar zijn dood.

 
terug