Pasen – leven in de lockdown Pasen – leven in de lockdown
  
De Paastijd werd in het gemeenteleven een periode waarin we ondanks alle beperkingen toch veel voor elkaar hebben kunnen betekenen. Op allerlei manieren werd er bijgedragen aan de onderlinge verbinding. Alle gemeenteleden ontvingen de door ouderlingen en bezoekmedewerkers bezorgde bloemengroet en kaart. De diakenen gingen bovendien -naar goede gewoonte- rond om bij de senioren een Paasgroet aan huis te bezorgen. Misschien minder zichtbaar, maar daarom niet minder van betekenis was de inspanning van de kinderen van de nevendienst, om de ouderen een groet aan te bieden. En die van het catecheseteam dat de PaasChallenge geblokkeerd zag, maar wel aan de jongeren een activiteit kon aanbieden. 

Bijzonder was ook alle inzet rond de online-diensten. We kenden op Goede Vrijdag het twijgenkruis in de kerk al, maar daarbij voegde zich dit jaar het kruis op het Kerkplein, waar klaagstenen konden worden neergelegd. En dat gebeurde! Het was ontroerend om daar even bij te staan.
   
En wat was het belangrijk om zóveel medewerking te vinden voor de online-diensten vanuit de kerk: beamerteam, musici, nevendienstleiding en -kinderen, werkgroep liturgie, bloembindsters en klussers: zoveel energie is er samengekomen voor de vieringen van de Stille Week en Pasen. Tekens van hoop voor het gemeenteleven!
“De kinderen van de Michaelkerk hebben prachtige zelfgemaakte kaarten bezorgd bij mensen die dat heel fijn en lief vonden. Bedankt voor deze Paasverrassing!”  “Nu alles weer rustig om mij heen is wil ik eerst bedanken voor de mooie veertigdagentijd die we met elkaar hebben beleefd. Het waren voor mij prachtige dagen…”
 
 
terug