Pastoraat Pastoraat
Het pastoraat in onze kerkelijke gemeente betekent in eerste instantie ‘omzien naar elkaar, in de naam van Christus’. Dat zien we als een taak en opdracht die ieder van ons heeft. Het “spontane pastoraat”  - gemeenteleden die met of zonder aanleiding met elkaar meeleven in blijde en verdrietige tijden, en samen een weg zoeken door het leven – staat aan de basis van een levende gemeente.
Het is tegelijk ook de kracht van een kleine gemeenschap zoals de Johanneskerk , dat mensen een gezicht hebben, elkaar kennen, laagdrempelig bij elkaar aanwezig zijn. Pastoraat gaat altijd uit van het Evangelie, ook al zal dat niet altijd expliciet genoemd worden.
 
Naast het “spontane pastoraat” is er een vorm gevonden om het bezoekwerk te structureren:
 
Pastoraatscommissie:
Predikant en ouderlingen vormen samen de pastoraatcommissie. Zij coördineren en stimuleren het bezoekwerk. Eén van de ouderlingen is pastoraal coördinator: daar komen vragen terecht, zij weet wie de predikant vervangt in tijden van vakantie, maakt bezoekafspraken voor de predikant en fungeert zo als een spin in het web.
 
De predikant van onze gemeente werkt part-time. Daarom is gekozen dat zij zich vooral richt op crisispastoraat en pastorale begeleiding van rouw en ziekte.
 
Wijken:
Er zijn vier wijken: twee aan de noordzijde en twee aan de zuidzijde van het dorp. In elke wijk is een ouderling die gemeenteleden bezoekt en/of verzoeken doorgeeft. De ouderlingen worden weer bijgestaan door pastorale medewerkers; zij zijn de voelsprieten in het pastoraat.
 
 
Pastoraatbord
Achterin de kerk hangt een prikbord; hierop worden geboorte- en overlijdensberichten opgehangen, adressen van mensen die tijdelijk in zieken- en verpleeghuizen verblijven en andere berichten, die het mogelijk maken voor gemeenteleden om een kaartje te sturen of op andere wijze met elkaar mee te leven.
 
Koffiedrinken
Na iedere zondagse dienst is er gelegenheid voor wie dat wil, om koffie/thee te drinken en zo elkaar te ontmoeten, na te praten over de dienst, iemand iets te vragen. Dit hoort voor onze gemeente wezenlijk bij een pastorale gemeenschap.
 
Inloopochtend
Elke eerste dinsdagochtend in de maand is er een open inloopochtend in de Johanneskerk. Gelegenheid tot gesprek en ontmoeting, soms met een thema.
Aanvang: 10.30 uur. 
terug