Praten over preken Praten over preken

Praten over preken

De preek blijft voor de meeste protestantse kerkgangers het belangrijkste deel van de kerkdienst. Kerkgangers hopen aange-sproken te worden en voorgangers doen er hun best voor om contact te hebben met hun gehoor. De preek is een samenspel van een luisterende gemeente en de sprekende predikant waarin het geloof in God aan de orde is. Wat er speelt tussen God en mens kan in woorden gezegd worden. Maar welke weerklank die woorden hebben… Het motto van ons seizoen 2018-2019, “Een goed gesprek”, geeft er alle aanleiding toe om ook eens met elkaar in gesprek te gaan over de bijdrage van de preek aan onze eigen geloofsopbouw. De eerste keer doen we dat op zondag 10 februari, na de dienst. Eerst een kopje koffie en dan met elkaar in de kring om na te praten over de preek. Noteer het alvast maar. Iedereen is vanzelfsprekend van harte welkom. Een tweede bijeenkomst noteerden we alvast voor zondag 24 maart.

Jolande Bos, ouderling Vorming en Toerusting, en ds. Pieter Goedendorp

 
 
terug