Seniorenpastoraat-een groet Seniorenpastoraat-een groet
Seniorenpastoraat - een groet

“Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in Zijn naam elkaar begroeten, 
Ga met God en Hij zal met je zijn.”

Na een mooie periode seniorenpastoraat in de Michaëlkerk nemen we afscheid van elkaar. In de afgelopen weken mocht ik nog een aantal gemeenteleden ontmoeten tijdens activiteiten of tijdens een huisbezoek. Ik kijk terug op fijne ontmoetingen waarbij ik veel gastvrijheid en openheid heb ervaren. Het delen van uw ervaringen over leven en geloven vond ik zeer waardevol. Daarnaast zijn er zowel in de Michaëlkerk alsook in de Schermerij velen van u met grote betrokkenheid aanwezig in het bezoekwerk of op andere wijze als vrijwilliger. En laat ik de Snuffelschuur ook niet vergeten. Ik spreek daar mijn bewondering voor uit: wat u doet voor elkaar, ook in het kleine, wordt door velen erg gewaardeerd! Het was ook fijn om samen te werken met de kerkenraad, met diegenen die bezig zijn in het ouderenbezoekwerk of de verjaardagen in de kerk, de dames van de Bijbelgesprekskring en het team van de weeksluitingen in de Schermerij. Een hartelijke groet ook toegewenst aan de cliëntenraad- en de vrienden van de Schermerij.  
U allen bedankt voor leuke ontmoetingen en een bijzondere, leerzame tijd. Ik ben ervan overtuigd dat veel van mijn ervaringen in het seniorenpastoraat van de Michaëlkerk waardevol zijn op de plek waar ik naartoe ga, de gemeente van Maasdijk. Bij het weggaan wil ik u graag het goede toewensen: de zegen van de Here God. In Zijn Naam mochten we elkaar ontmoeten en in Zijn naam mogen we elkaar ook gedag zeggen. We blijven in Hem verbonden: Ga met God, en Hij zal met u zijn.
Anne Stelma – Ribberink

 
 
terug