Wat te doen bij..... Wat te doen bij.....

VRAGEN OVER LIDMAATSCHAP, VERHUIZING EN VERTREK

De gegevens van de lidmaten van onze kerken worden voor de Michaëlkerk en de Johanneskerk apart bijgehouden. Onder de rubriek Contact zijn de ledenadministrateurs van beide kerken te vinden.


BEGRAFENIS / CREMATIE
Moet u een begrafenis of crematie regelen? Dan kunt u contact opnemen met de betrokken predikant. Samen met de nabestaanden wordt een Dienst van Woord en Gebed of een andere bij de kerkelijke uitvaart passende vorm van afscheid voorbereid. Voor u dag en tijdstip van de begrafenis/crematie vaststelt, dient u zich ervan te vergewissen of uw predikant beschikbaar is!

ZIEKENHUISOPNAME
Ziekenhuizen geven, omwille van de privacy van patiënten, géén informatie (meer) door aan de kerk. Wordt u in het ziekenhuis opgenomen en stelt u bezoek namens de kerk op prijs, dan moet u dit zelf (laten) melden aan uw predikant.

BELIJDENIS DOEN 
Denk je erover om (te zijner tijd) belijdenis te doen, neem dan gerust contact op met je predikant. Elk jaar wordt de belijdenis zo mogelijk met groep voorbereid. Meestal is dat in een dienst op de Eerste Pinksterdag. 

TROUWEN
Wie overweegt om bij het sluiten van een huwelijk een zegen te vragen, neemt het beste vroegtijdig contact op met de predikant. Na een kennismaking maken zij samen met het aanstaande bruidspaar de liturgie voor de dienst waarin de zegen mag worden ontvangen.

DOPEN
Wil je je kind graag laten dopen? We zijn blij dat we regelmatig de doop van een kleine in ons midden mogen vieren! In principe zijn er daarvoor regelmatig speciale doopdiensten aangewezen. Neem gerust contact op met de predikant van de kerk waartoe je behoort. Zij maken dan een afspraak voor een doopgesprek. Daarin komt de betekenis van de doop en de manier waarop we in de zondagse dienst vormgeven aan de doop aan bod.
terug