Zondag 16 januari 2022 ‘Week van gebed voor eenheid’ Zondag 16 januari 2022 ‘Week van gebed voor eenheid’
                
Zondag 16 januari begint de jaarlijkse internationale Week van Gebed voor Eenheid van christenen. De  kerken die in het Oecumenisch Platform Leersum met elkaar optrekken houden dan een gezamenlijke dienst. Dit jaar wordt die vanuit de Michaëlkerk verzorgd. Voorganger is ds. Pieter Goedendorp. Leden van de Sint Andriesgeloofsgemeenschap, de Johanneskerk en de Michaëlkerk werken mee. “Licht in het duister” is het thema dat door de Raad van Kerken in het Midden-Oosten werd voorbereid. Wim ter Haar bespeelt het orgel. Een zanggroep met leden van de deelnemende kerken werkt aan de dienst mee. De dienst begint om 10.00 uur en is vanwege de coronamaatregelen 
alléén online te volgen. Dat kan via www.kerkomroep.nl, maar zondag óók via streekomroep Regio90 (Ziggo kanaal 41; KPN kanaal 1474).
terug