Collectes Collectes

Het nummer van de diaconie is:
NL 70 RABO 03 02 11 16 97 t.n.v. diaconie MichaĆ«lkerk Leersum.
Uw bijdrage voor de algemene kerkelijke collecte kunt u overmaken op
NL 62 RABO 03 73 72 41 28 t.n.v. Herv. Gem. Leersum.

terug