Kerkenraad Kerkenraad
De leiding van de Michaëlkerk gemeente ligt bij de kerkenraad. Deze raad wordt uit  en door gemeenteleden gekozen en bestaat uit verschillende soorten ambten (functies): ouderlingen en diakenen.
lees meer »
 
Ouderlingen Ouderlingen
De ouderlingen in de kerkenraad zijn belast met de (pastorale) zorg en toerusting van de leden van de gemeente.
lees meer »
 
Diakenen Diakenen
De diaconie ontfermt zich meer over mensen die in een moeilijke situatie terechtgekomen zijn: bijvoorbeeld door schulden of als vluchteling.
lees meer »
 
Ouderling-kerkrentmeesters Ouderling-kerkrentmeesters
De ouderling-kerkrentmeesters houden zich voornamelijk bezig met de financiële kant van de gemeente.
lees meer »